Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

 
 
A N A K O I N Ω Σ Η
 
 
Πληροφορούμε τους φίλους του Ορυκτολογικού Μεταλλευτικού Μουσείου
ότι στο Μουσείο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί
τηλεφωνική γραμμή με αριθμό κλήσης
22920 22347
στην οποία μπορούν να καλούν κατά τις ώρες λειτουργίας του
ήτοι Τετάρτη & Σαββατοκύριακο 10.00'-13.00'
για οποιαδήποτε πληροφορία